Gå til indhold

FAQ

Her finder du svar på de mest stillede spørgsmål.

pas

Hvornår og hvor kan jeg søge om nyt pas?

Du kan laven en aftale online for at ansøge om nyt pas ved ambassaden på adressen Koninginnegracht 30 i Haag.

Vær i god tid! Det tager mindst tre uger mellem ansøgning og levering af det nye pas. 

OBSHvis du vælger at få dit nye pas tilsendt, og passet går tabt under forsendelsen, kan ambassaden ikke drages til ansvar herfor. Hvis forsendelsen er gået tabt, vil du skulle indgive og betale for en ny ansøgning om pas.

Du kan finde en oversigt over gebyrsatser for borgerservice og andre sager her.

Her finder du pasansøgningsskemaet

Du skal på forhånd printe og udfylde ansøgningsskemaet, før du kommer til din aftale på ambassaden (på Dansk og Engelsk ).

Hvad skal jeg have med?

Et udfyldt pasansøgningsskema. 

Husk at medbringe dit gamle pas. Vær opmærksom på, at prisen på et nyt pas er væsentligt højere i tilfælde af, at der ikke kan fremvises et gyldigt eller udløbet pas, eller hvis passet fremvises i ødelagt stand. 

Ansøger du for første gang om et dansk pas eller er dit pas er udløbet med mere end 2 år, skal du medbringe din fødselsattest/dåbsattest. Er du under 18 år, skal begge dine forældre være til stede, når du ansøger om et nyt pas. De skal begge underskrive en samtykkeerklæring, samt medbringe deres egne pas til aftalen.

Er du født uden for Danmarks grænser og over 22 år, skal du også medbringe dit indfødsretsbevis (statsborgerretsbevis) eller en bevisbekræftelse for dit statsborgerskab.

Dine biometriske oplysninger (foto samt fingeraftryk) vil blive optaget på ambassadens biometristation. Det er derfor ikke muligt at medbringe epasfoto.

Hvordan reserverer jeg tid til en aftale hos Ambassaden?

Du kan selv reservere tid til en aftale med ambassaden via følgende link: Rejse og ophold. Via linket får du adgang til Udenrigsministeriets elektroniske kalender, hvor du skal angive hvilken ambassade du ønsker at oprette en aftale hos. Følg derefter kalenderens instrukser.

De ledige tider, som du kan vælge imellem er markeret med grønt. Når du ikke kan se grønne aftaletider på mandage, tirsdage og torsdage, betyder dette, at alle aftaletidspunkter desværre er reserveret af andre ansøgere. Dog oplever vi ofte, at ansøgere vælger at aflyse deres aftaler, hvorved der igen opstår ledige ’grønne’ tider i kalenderen. 

Når du har reserveret tid til en aftale hos ambassaden, vil du modtage en bekræftelse heraf på din e-mailadresse. Måtte du alligevel ikke kunne møde op til din aftale, vil vi venligst bede dig om, at aflyse denne, således at din tid i kalenderen igen kan gives bort til andre ansøgere, som har brug for en aftale hos ambassaden.

Hvordan annullerer jeg min aftale?

Du kan annullere din aftale ved at åbne den e-mail, som du modtog fra ambassaden, som bekræftelse af din aftale. I denne e-mail er der et link, som du kan anvende for at annullere eller planlægge et nyt tidspunkt for din aftale.

Hvor kan jeg finde den elektroniske kalender på ambassadens hjemmeside?

Linket til den elektroniske kalender kan du finde på ambassadens hjemmeside, under linket ’Rejse og Ophold’.

Hvor lang tid varer det at anmode om et nyt pas ved ambassaden?

En aftale vedr. ansøgning om nyt pas varer typisk ca. 30 minutter. Er der flere personer, f.eks. en familie, der skal ansøge om nyt pas på samme tid, vil en aftale naturligvis vare længere. Hvis du vil reservere en aftale til flere personer i ambassadens elektroniske kalender, vær da opmærksom på, at der skal reserveres en individuel aftale til hver person.

Det tager ca. tre uger fra det tidspunkt du har haft din pasaftale ved ambassaden, til vi modtager dit nye pas. Du vil blive informeret, når passet er ankommet til ambassaden. Pas kan afhentes ved ambassaden på mandage, tirsdage og torsdage kl. 10:00-12:00 og 13:00-15:00. Venligst medbring dit gamle pas ved afhentning af det nye. Hvis passet skal tilsendes din bopælsadresse, skal du betale forsendelsesgebyret og angive dette i forbindelse med din pasaftale ved ambassaden. 

Jeg har glemt/mistet mit pas - hvad gør jeg?

Hvis du har mistet eller glemt dit pas, skal du kontakte ambassaden med henblik på at lave en aftale til ansøgning om et provisorisk eller et nyt ordinært pas i ambassadens aftalekalender her. Måtte du udenfor ambassadens åbningstider befinde dig i en nødsituation, hvor det haster med udstedelsen af et provisorisk pas, kontakt da Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter på tlf. (+45) 33 92 11 12 / [email protected].

Hvis dit pas er bortkommet (tabt eller stjålet) skal du først melde dette til politiet (anmeldelse ved nærmeste nederlandske politistation). Ambassaden har brug for en politirapport som dokumentation over for Rigspolitiet ved anmodning om et (provisorisk) pas. Denne rapport skal medbringes ved anmodning om et (provisorisk) pas ved ambassaden.

Vær opmærksom på, at der er ekstra omkostninger forbundet med at få udstedt et provisorisk pas uden for ambassadens regulære åbningstider

Ansøgningsskema på Dansk og Engelsk.

borgeroplysninger

Jeg har brug for en ny dåbs-/personattest - hvad gør jeg?

Du kan bede om en ny dåbsattest ved at henvende dig til det kirkekontor der er ansvarlig for den kirke, hvor du er døbt. Kirkekontoret vil derefter sende en ny dåbsattest til dig. Dåbsattesten vil blive tilsendt ambassaden, hvor du kan afhente den.

For at få udstedt en ny personattest, skal man henvende sig til den sidste kommune i Danmark, som man har været bosat i. Borgerservice i den pågældende kommune kan udstede en personattest, som vil blive tilsendt ambassaden.

Du skal være opmærksom på, at du selv skal kontakte ambassaden for at forhøre dig, om din attest er ankommet til ambassaden.

Ved udlevering af en attest skal der betales et administrationsgebyr på € 38,00, som kan betales med et bankkort eller et kreditkort.

Hvordan får man sine personlige oplysninger opdateret i CPR-registret?

For at få sine oplysninger opdateret i CPR-registret, skal man kontakte sin sidste bopæls- kommune i Danmark. Også selvom det er mange år siden, at man var bosat i kommunen. Borgerservice i den pågældende kommune er forpligtet til at fortage de ændringer i CPR-registret, som du beder om. Det er tilrådeligt først at tage telefonisk kontakt til borgerservice i kommunen, for at drøfte opdateringen og derefter at bekræfte ændringen skriftligt i en e-mail til borgerservice, for sikre at opdateringen registreres korrekt.

Jeg vil oprette et MitID – hvordan gør jeg?

Som dansker bosiddende i udlandet eller som udlænding med tilknytning til Danmark, kan du på lige fod med andre danske (stats)borgere oprette et MitID.

Siden juni 2022 har det været muligt at oprette MitID direkte i MitID appen, hvis man havde et gyldigt dansk, grønlandsk eller færøsk pas. Nu er det også muligt at bruge udenlandske pas eller ID-kort med chip til at oprette MitID direkte i appen.

Læs mere om at få MitID:

www.mitid.dk/kom-i-gang-med-mitid/?language=da-dk

Læs mere om krav til pas/ID-kort:
www.mitid.dk/hjaelp/hjaelpeunivers/mitid-app/krav-til-identifikation-i-app/

Det tidligere Nem-ID til alle offentlige selvbetjeningsløsninger lukkede endeligt den 30. juni 2023.

Hvis du ønsker et fysisk nøglekort til MitID, kan du bestille en elektronisk kodeviser. Læs mere om elektronisk kodeviser til MitID her:

www.mitid.dk/kom-i-gang-med-mitid/mitid-identifikationsmidler/mitid-kodeviser/?language=da-dk

Hvordan stemmer jeg til et dansk valg, mens jeg er i Nederlandene? 

Man kan brevstemme på ambassaden ifm. et dansk valg (folketingsvalg, kommunalvalg, regionalvalg, Europa-Parlamentsvalg), hvis man har fast bopæl i Danmark og man midlertidigt opholder sig i udlandet. Det vil blive meddelt på ambassadens hjemmeside, hvornår det vil være muligt, at afgive sin stemme på ambassaden.

For at kunne afgive sin stemme skal man:

  • Medbringe gyldigt billed-ID
  • Være fyldt 18 år
  • Have fast bopæl i Danmark
  • Have dansk indfødsret (statsborgerskab) eller være statsborger i én af de øvrige medlemsstater i EU, statsborger i Island eller Norge eller uden afbrydelse have haft fast bopæl i det danske Kongerige i de sidste 4 år forud for valgdagen

Endvidere kan følgende personer afgive brevstemme i udlandet:

1. personer udsendt af Forsvarsministeriet,

2. personer udsendt af en anden dansk offentlig myndighed, herunder Udenrigsministeriet, Beredskabsstyrelsen og Rigspolitiet, samt

3. personer, der er udsendt af en dansk hjælpeorganisation.

Find flere oplysninger på Indenrigs- og Boligministeriets valgside her

Du kan læse mere om hvordan du stemmer på ambassaden på ambassadens hjemmeside:

Folketingsvalg

Kommunal og regionsvalg

Europa-Parlamentsvalg 

Valg til Færøernes lagting

Valg til Grønlands landsting 

Kommunalvalg Færøerne 

Hvordan lader jeg et dokument legalisere eller appostillepåtegne?

Danske dokumenter, udstedt af diverse instanser, kan påføres en legaliseringspåtegning eller apostille igennem Udenrigsministeriet.

Udenrigsministeriet har oprettet en webshop på sin hjemmeside, hvor der kan anmodes om legalisering eller apostillepåtegning til dokumenter udstedt af danske myndigheder. Dokumenterne skal uploades i denne webshop og betaling for denne service foretages også via denne webshop. Nemt og hurtigt, da det ikke kræver at du selv skal møde op på Udenrigsministeriets legaliseringsafdeling.

Du bør se introduktionsvideoen om upload af dokumenter, før du går i gang med din upload. Derved sikrer du dig, at dine dokumenter modtages korrekt af Udenrigsministeriets Legaliseringsafdeling, og at din bestilling af en apostille/legalisering bliver udført rigtigt.

Udenrigsministeriets Legaliseringswebshop

statsborgerskab

Jeg vil ansøge om bevarelse/generhvervelse af min danske indfødsret (statsborgerskab) - hvordan gør jeg?

Hvis du er født uden for Danmarks grænser, mister du din danske indfødsret, dvs. dit danske statsborgerskab den dag du fylder 22 år. Også selvom én eller begge dine forældre har dansk statsborgerskab.

Hvis du ønsker at bevare din danske indfødsret, skal du anmode om dette igennem Udlændinge og Integrationsministeriet - Indfødsretskontoret. Dette skal gøres mellem det 21. og det 22. år (se link til ansøgningsprocedure nedenfor).

Indleveres en ansøgning om bevarelse af indfødsret før det 21. år, vil denne ikke blive behandlet af ministeriet.

Såfremt du har glemt at søge om bevarelse af dit danske statsborgerskab før dit 22. år er det dog stadig muligt at søge på ny. Processen vil dog have en længere varighed.

Undersøg dog altid først, hvad konsekvensen for ansøgning om generhvervelse af dansk indfødsret vil få for dit nuværende statsborgerskab, før du opstarter en ansøgningsprocedure ved Udlændinge og Integrationsministeriet. Henvend dig til din bopælskommune i Nederlandene for mere information. De nederlandske regler med hensyn til (dobbelt)statsborgerskab har nemlig også indflydelse.

Du kan finde mere information om det danske statsborgerskab samt hvordan du, som tidligere dansk statsborger kan anmode om at generhverve dansk statsborgerskab på Udlændinge og Integrationsministeriets hjemmeside.

Hvis du ikke har det danske statsborgerskab eller har fortabt det efter dit 22. år, og påtænker at anmode om det, kan du finde mere information om ansøgningsproceduren ved at læse Udlændinge og Integrationsministeriets information via dette link.

Ansøgningsskema til brug for anmodning om bevarelse af indfødsretten (statsborgerskab) findes på Udlændinge og Integrationsministeriets hjemmeside, men kan også downloades via dette link.

Bemærk venligst at Udlændinge- og Integrationsministeriet kun udsteder et indfødsretsbevis 1 gang. Mister man sit indfødsretsbevis, vil man kun kunne søge om at få et skriftlig bekræftelse af, at man på et tidligere tidspunkt har fået udstedt et indfødsretsbevis.

Har du spørgsmål omkring din ansøgning kan disse rettes til Udlændinge- og Integrationsministeriets Indfødsretskontor (Udlændinge- og Integrationsministeriet) på telefon nr. +45 +45 72 26 87 00. Du kan finde flere kontaktoplysninger til Udlændinge- og Integrationsministeriet – Indfødsretskontoret via dette link.

Mit barn er født i Nederlandene – har det dansk statsborgerskab?

Er du selv dansk statsborger, så er dit barn automatisk dansk statsborger fra fødslen, uanset i hvilket land det er født.

Hvis barnet er født uden for Danmark, skal der søges om bevarelse af indfødsret inden barnet er fyldt 22 år. Man mister det danske statsborgerskab, hvis man ikke aktivt har søgt om at forblive dansk statsborger før det 22. år.

Ønsker du mere information om hvordan man søger om bevarelse af dansk indfødsret, se da i FAQ – Hvordan søger jeg om bevarelse af mit danske statsborgerskab.

visum

Hvordan ansøger jeg om et visum til Danmark (Færøerne/Grønland)?

Visum til Danmark

Hvis du ønsker  som ikke EU-borger at søge om visum til Danmark kan du kan finde information om de regler, der er gældende for visumansøgning til Danmark og den dokumentation der kræves på www.nyidanmark.dk.

Hvis du ønsker du at søge om visum til Danmark kan du anmode søge via følgende link: https://applyvisa.um.dk/. Her kan du søge om visum samt foretage betaling for din sagsbehandling.

 

Visum til Grønland og Færøerne

Søger du om visum til, Grønland og Færøerne bedes du kontakte ambassaden før du ansøger. Visumansøgninger til Grønland og Færøerne behandles af ambassaden selv. Besøg https://applyvisa.um.dk/ for at udfylde ansøgningsskema samt foretage forudbetaling for behandlingen af din ansøgning.

 

For at kunne garantere at din sag bliver behandlet til tiden, er det nødvendigt at reservere en aftale ved ambassaden, før går i gang med en visumansøgning. Betalinger for optagelse af biometri kan nemlig ikke overføres til andre ambassader, d.v.s. har du betalt for optagelse af biometri til en ambassade, er det også selvsamme ambassade der skal foretage behandlingen af din ansøgning.

 

Ved online betaling af din biometri, vil du som bekræftelse for din betaling modtage en kvittering. Denne kvittering skal sammen med dine dokumenter medbringes til din aftale ved ambassaden. Uden denne kvittering er ambassaden ikke i stand til at kunne behandle din visumansøgning.

!! Venligst vær opmærksom på, at det kun kan lade sig gøre at få udleveret en visum sticker ved den ambassade man har indleveret sin visumansøgning!!

Jeg ønsker at reservere tid til indlevering af visumansøgning til Færøerne og/eller Grønland

Hvis du ønsker at reservere tid til indlevering af din ansøgning om visum til Færøerne og/eller Grønland, kontakt da ambassadens konsulærafdeling på mandage, tirsdage og torsdage mellem kl. 10.00 – 12.00 på tlf. 070 – 302 5959.

Opholdstilladelse

 

Hvordan søger jeg om opholdstilladelse i Danmark?

Ønsker du at søge om opholdstilladelse til Danmark skal du gå til SIRI’s hjemmeside (Styrelsen for International Rekruttering og Integration). Her finder du information om ansøgningsproceduren samt de krav der er forbundet med behandling af en ansøgning. Du kan indsende en ansøgning online til SIRI.

Venligst vær opmærksom på, at du, på den ambassade, hvor du får optaget biometri, også vil få dit beslutningsbrev samt evt. visumsticker udleveret. 

Efter indsendelse og online betaling for behandling af din ansøgning om opholdstilladelse samt af biometri, vil SIRI bede dig om at besøge ambassadens hjemmeside, hvor du kan reservere tid til optagelse af biometri.  

Til aftalen på ambassaden skal du medbringe dit pas, din nederlandske opholdstilladelse (kort), et kopi af kvittering for SIRI's modtagelse af din ansøgning samt kvittering for betaling af biometri optagelse.

Måtte SIRI have behov for flere oplysninger fra dig, vil ambassaden modtage en skriftlig henvendelse fra SIRI, som ambassaden vil videresende per mail til dig. Du skal selv sørge for at sende disse ekstra oplysninger direkte til SIRI. 

Hvis du ansøger om en opholdstilladelse (f.eks. i forbindelse med en ferie i kombination med arbejde - working holiday), der ikke kræver betaling for sagsbehandling til SIRI men KUN betaling for optagelse af biometri ved ambassaden, skal du betale for optagelsen af din biometri til ambassaden forud for din aftale.

Dette link skal anvendes, når man vil betale for optagelse af biometri, før man kommer til sin aftale på ambassaden. Kvitteringen fra betalingen skal medbringes til aftalen.

Læs mere om Styrelsen for International Rekruttering og Integrations sagsbehandlingstider her.

information vedrørende danmark

Jeg skal flytte til Danmark, hvad gør jeg? 

Hvis du har planer om at flytte til Danmark, er det en god idé at forberede sig så godt, som muligt inden du flytter. Kontakt f.eks. Borgerservice i den kommune, som du skal flytte til. De kan informere dig om hvilke oplysninger og dokumenter kommunen har brug for, for at kunne registrere dig som borger i kommunen. Der kan du også indhente information om, hvordan du skal forholde dig som arbejdssøgende. Mange kommuner har på deres hjemmesider også specifik information, der henvender sig til tilflyttere (fra udlandet) i deres kommune.

Skal du opholde dig i Danmark i et begrænset omfang (f.eks. i forbindelse med et praktikophold) er det ikke nødvendigt at lade sig registrere ved en kommune. Medmindre der er tale om et ophold der varer længere end 4 måneder.

Du kan ligeledes gå til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside ”work in Denmark”. Her kan du indhente mere information om hvordan du skal forholde dig, hvis du har planer om at flytte til Danmark.

Du kan finde Work in Denmarks hjemmeside her.

 

Jeg skal flytte til Nederlandene, hvad gør jeg?

Overvejer du at flytte til Nederlandene, bør du forberede flytningen i god tid, for at sikre dig, at du ved registreringen i Nederlandene har medbragt de oplysninger, som de nederlandske myndigheder kræver. Det er derfor tilrådeligt at tage kontakt til den nederlandske kommune man vil flytte til. Ved kommunen (Afd. Burgerzaken) kan man få oplyst hvilke dokumenter man skal medbringe, for at kunne blive registreret som borger. Efter registrering ved kommunen modtager du et BSN-nummer (Burger Service Nummer), som er den nederlandske variant af det danske CPR-nummer. Uden dette nummer er det vanskeligt at få tilladelse til f.eks. at arbejde, tegne forsikringer, leje eller købe en bolig.

Via det nederlandske Beskæftigelses- og Socialministerium's hjemmeside kan du få oplysninger og praktiske tips om flytning til Nederlandene.

Andre praktiske links:
https://www.expatica.com/nl/moving/relocation/moving-to-the-netherlands-a-complete-checklist-of-what-you-need-to-prepare-1486341/
https://www.justlanded.com/english/Netherlands

Min partner og jeg vil gerne giftes i Danmark - hvordan gør jeg?

For at blive gift i Danmark, skal du først tage kontakt til den kommune, som du gerne vil giftes i. Der findes nogle regler for, at blive gift i Danmark. For at få dem oplyst, kan du tage kontakt til Borgerservice i den pågældende kommune, hvor man vil oplyse dig om de krav, du og din partner skal opfylde, for at en vielse kan finde sted.

Jeg ønsker (turist) information om Danmark - hvad gør jeg?

Ambassaden råder ikke over turistinformation om Danmark i form af brochurer, geografiske kort eller anden turistinformation om regionerne i Danmark.

Der findes dog forskellige hjemmesider, hvor man kan få praktisk information om landet, seværdigheder og museer.

Sjælland
https://www.visitnordsjaelland.dk/
https://destinationsjaelland.dk/
https://www.sydkystdanmark.dk/
https://www.visitmoen.dk/
https://www.visitcopenhagen.dk/da/kobenhavn/sightseeing/top-30-attraktioner

Fyn
https://www.visitfyn.dk/fyn/visitfyn
https://www.visitnordfyn.dk/nord-fyn/nordfyn
https://www.visitfaaborg.dk/faaborg/visitfaaborg
https://www.visitsvendborg.dk/svendborg/visitsydfyn
https://www.visitmiddelfart.dk
https://www.visitfredericia.dk

Nordjylland
https://www.visitdenmark.dk/danmark/destinationer/nordjylland 
https://www.visitvesterhavet.com/

Vestjylland
https://www.visitdenmark.dk/danmark/destinationer/vestjylland
https://www.visitvesterhavet.dk/
https://www.visitnordvestkysten.dk/
https://www.visitranders.dk/danmark/visitranders

Østjylland
https://www.visitdenmark.dk/danmark/destinationer/aarhusregionen
https://www.visitskanderborg.dk/oestjylland/soehoejlandet
https://www.visitranders.com/ln-int/east-jutland/activities/top-attractions-randers
https://visithorsens.dk/

Sønderjylland
https://www.visitsonderjylland.dk/
https://www.visitsonderborg.dk/velkommen-til-soenderborg-omraadet
https://www.visithaderslev.dk/

Bornholm
https://bornholm.info/turistinformation/
https://www.bornholmerguiden.dk/
https://bornholm.info/

Grønland
https://visitgreenland.com/

Færøerne
https://www.visitfaroeislands.com/

Praktisk information for handicappede
https://danskhandicapforbund.dk/en/history/#gsc.tab=0

Information om Danmark, Grønland og Færøerne (til brug ved skoleopgaver)
https://www.norden.org/da/information/fakta-om-danmark
https://www.borger.dk/udlaendinge-i-danmark/Nyttig-information-til-udlaendinge/Introduktion-til-Danmark
https://denmark.dk/
http://www.kortoverdanmark.com/
http://www.danmarkskort.dk/
https://www.regioner.dk/
https://www.regioner.dk/services/in-english
https://www.retsinformation.dk
https://www.eu.dk/ (Danmark i EU)
https://www.ft.dk/ (Folketinget)
https://www.borger.dk/
http://www.landen.net/denemarken/
https://www.anwb.nl/vakantie/denemarken/informatie
https://www.visitdenmark.nl/

Jeg tager til Danmark på ferie - må jeg tage mit kæledyr med?

For at være sikker på, at dit kæledyr må tages med til Danmark, er det en god idé at undersøge om dyret opfylder de krav som stilles til kæledyr, der medtages på ophold i Danmark.

Du kan finde information om rejse til/igennem Danmark med kæledyr og de regler der gælder i netop din situation på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Hvis du rejser i bil til Danmark, bør du være opmærksom på, at de regler der er gældende i Danmark, ikke nødvendigvis er de samme i de lande, du kører igennem på din vej til Danmark.

Hund

På Fødevarestyrelsens hjemmesiden kan du også finde en liste over de hunderacer, som ikke længere er tilladte i Danmark. For at få denne oversigt frem på din skærm, vil du først blive ledt igennem nogle spørgsmål.

Hvis du er i tvivl om din hund må medbringes til Danmark eller har du andre spørgsmål vedrørende medbringelse af kæledyr i Danmark, bedes du kontakte Fødevarestyrelsen.

Fødevarestyrelsen
+45 72 27 69 00 (mandag – torsdag fra kl. 09.00 – 16.00 / fredag fra kl. 09.00 – 15.00)

Må jeg tage medicin med til Danmark?

Lægeordineret medicin må gerne medbringes. Det er dog altid tilrådeligt at bede lægen om en bekræftelse (på engelsk) på, at medicinen udelukkende er til personligt brug og er nødvendig. Er du i tvivl om hvorvidt din medicin må medbringes til Danmark, p.g.a. medicinens sammensætning, kontakt da Lægemiddelstyrelsen i Danmark.

Du kan finde mere information samt kontaktoplysninger på Lægemiddelstyrelsen via dette link.

Jeg skal studere i Danmark – hvad gør jeg?

Har du et ønske om at studere i Danmark, kan du ved hjælp af nedenstående links indsamle information med henblik på/i forhold til at studere i Danmark. Her finder du flere praktiske links og information om muligheder og krav i forbindelse med studieophold i Danmark. Her kan du også finde kortere uddannelsesprogrammer, som tilbydes udenlandske studerende i Danmark.

Desuden findes der praktisk information ift. til et studie i Danmark, f.eks. registrering ved kommunen, arbejde, bolig etc. Mange hjemmesider kan på forsiden oversættes til engelsk eller andre sprog.

Der findes et væld af muligheder, hvor man kan skrive sig op til en studenterbolig, alt afhængigt af det område, hvor man ønsker at bo.

Undervisningsministeriet
https://www.uvm.dk/

https://www.borger.dk/udlaendinge-i-danmark/studere-i-danmark/Hvordan-kan-jeg-studere-i-Danmark
https://www.borger.dk/udlaendinge-i-danmark/studere-i-danmark/Godkendelse-af-udenlandske-eksamener
https://studyindenmark.dk/study-options/what-can-i-study
https://lifeindenmark.borger.dk/
https://denmark.dk/studying-in-denmark

Studenterboliger
https://studenterguiden.dk/studieboliger-kollegier
http://www.ungdomsboliger.dk/

INFORMATION vedrørende nederlandene

Jeg skal studere i Nederlandene og har brug for information

Hvis du skal opholde dig i en længere periode (mere end 3 måneder) i Nederlandene i forbindelse med et praktikophold eller studie, er det en god idé at lade sig registrere ved den kommune, som du skal bo i. Ved registrering i den kommune du bosætter dig i, vil du få et nederlandsk BSN-nummer (Burger Service Nummer), som derved forpligter dig til at anskaffe en nederlandsk sundhedsforsikring. Det vil i øvrigt kun være muligt at tage lønnet arbejde i Nederlandene, hvis man lader sig registrere ved bopælskommunen og derved får et BSN-nummer.

Husk at oplyse din nederlandske bopælskommune, når du flytter tilbage til Danmark. 

Hvordan finder jeg en bolig i Nederlandene

Med hensyn til søgning af passende studenterbolig, har ambassaden ikke mulighed for at være behjælpelig. Alt afhængigt af hvor i Nederlandene man skal opholde sig, findes der på internettet hjemmesider, hvor man kan søge efter en passende bolig. Dog skal det siges, at boligmarkedet for studerende er presset, og at man skal starte med at søge efter en bolig i meget god tid.

Desuden er der også mange Facebook-grupper, der henvender sig til danskere bosat i Nederlandene, hvor der udveksles oplysninger om ledige boliger, arbejde, registrering og andre praktiske informationer i relation til (midlertidig) flytning til Nederlandene.

Hvis du har flere spørgsmål om midlertidigt ophold i Nederlandene, henvises du til den nederlandske ambassade i København eller den pågældende kommune, hvor du påtænker at bosætte dig. Der kan du få flere praktiske oplysninger i forbindelse med (midlertidig) flytning til Nederlandene.

Læs også FAQ – Jeg skal flytte til Danmark/Nederlandene.

 

Den nederlandske ambassade i Danmark
https://www.nederlandwereldwijd.nl/landen/denemarken/over-ons/ambassade-in-kopenhagen

Links til studerende
https://dutchreview.com/expat/housing/renting/finding-student-housing-in-the-netherlands/
https://www.iamexpat.nl/housing/dutch-housing-market/student-housing
https://dutchreview.com/news/international/international-students-netherlands/
http://www.scholars4dev.com/8605/scholarships-in-netherlandsfor-international-students/
https://www.studyinholland.nl/life-in-holland/student-life

Andre praktiske links
https://www.expatica.com/nl/moving/relocation/moving-to-the-netherlands-a-complete-checklist-of-what-you-need-to-prepare-1486341/
https://www.government.nl/topics/new-in-the-netherlands

 

Jeg har brug for dansktalende advokater i Nederlandene - hvad gør jeg?

Nedenstående advokatvirksomheder tilbyder retshjælp til både virksomheder og private på dansk:

 

Ekholm Advocatuur                   

Kanaalpark 140

2321 JV Leiden

T: +31 (0)71 - 260 0911

M: +31 (0)6 - 319 50 911

E: [email protected]

I:https://ekholm.nl/

 

 Avizor advocaten & arbiters   

 De Lairessestraat 131-135 III

 1075 HJ Amsterdam

 T: +31 (0)20 717 3414

 M: +31 (0)6 132 21 736

E: [email protected]

 I: http://avizor.eu/dk/  

 

Jeg skal have hjælp til at finde en dansker i Nederlandene – hvad gør jeg?

Der findes ikke noget register over danske statsborgere der opholder sig (midlertidigt) i Nederlandene. Ved indførelsen persondataforordningen(GDPR) i 2018 har alle, der opholder sig i EU, ret til beskyttelse af sine personlige oplysninger.

Ambassaden kan og må ikke være behjælpelig med information, der evt. kan lede til information om hvor en dansk statsborger opholder sig. Med mindre der er tale om en retsmæssig begrundelse for ambassadens involvering i opsporing af en person (f.eks. på baggrund af en anmodning fra politiet), kan ambassaden ikke være behjælpelig i opsporing af danske statsborgere i Nederlandene.