Gå til indhold

Valg til Grønlands Landsting

Grønlandske vælgere, der midlertidigt opholder sig i Nederlandene, kan afgive brevstemme på Ambassaden i Haag eller på et af konsulaterne.

For at kunne brevstemme er det en forudsætning, at man er opført på valglisten – læs mere om betingelserne for stemmeret nedenfor.

Det er vigtigt, at brevstemmerne afgives i god tid forud for valgdagen, da disse skal være modtaget af valgbestyrelserne inden valgdagen.

Ambassadens åbningstider er alle hverdage mellem kl. 10.00 – 12.00 og 13.00 – 15.00. Husk at medbringe legitimation.

Betingelser for stemmeret
Man mister sin stemmeret til valg i Grønland, hvis man har bosat sig i udlandet, også kun for en kort periode.

Det er dog muligt at beholde sin stemmeret ved valg til Inasisartut, kommunalbestyrelse, bygdebestyrelse og Menighedsrepræsentationer ved at ansøge om dette. Dette gælder for studerende, patienter, folketingsmedlemmer og repræsentanter for Grønlands Selvstyre (og personer, der ganske kan sidestilles hermed), samt deres ægtefæller og samlevende.

Det er desuden en betingelse, at bosættelsen uden for Grønland er midlertidig, og at man allerede har boet i en sammenhængende periode på mindst to år i Grønland. Læs mere om stemmeret her.

Ansøg om stemmeret 
Der ansøges om stemmeret ved at udfylde blanketten ”Ansøgning om optagelse på valglisten for personer, der midlertidigt opholder sig uden for Grønland”.

Blanketten afleveres til den kommune i Grønland, hvor man sidst har været tilmeldt folkeregisteret. 

Vær i god tid
Man skal være optaget på valglisten for at kunne stemme. Valgbestyrelsen i den kommune, man rejste fra, udarbejder valglisten. For at kunne bruge sin stemmeret til INATSISARTUT skal man være optaget på valglisten senest tre uger før valgdagen.

Det kan derfor være en god idé at ansøge allerede før man rejser. Ansøgningen er gyldig i to år fra den dag, den er godkendt af Valgbestyrelsen.

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte ambassaden eller Grønlands Selvstyre (Indenrigsafdelingen), tlf. +299 34 50 00 / e-mail: [email protected].