Gå til indhold

Nedenstående er et uddrag af Indenrigsministeriets ”Vejledning for udlandsdanskeres valgret ved folketingsvalg, folkeafstemninger og Europa-Parlamentsvalg”. Yderligere information samt ansøgningsskema for optagelse på valglisten kan findes på nedenstående link.

Ansøgning om optagelse på valglisten til folketingsvalg kan downloades her.

Yderlige informationer om valg findes her.

 1. Deltagelse i valg kræver normalt bopæl i Danmark
  For at kunne deltage i valg i Danmark skal man være optaget
  på valglisten. Det bliver man uden videre, hvis man
  på valgdagen har dansk indfødsret, er fyldt 18 år og senest
  7.-dagen før valgdagen har fast bopæl i riget, dvs. at
  man bor i Danmark og er tilmeldt et dansk folkeregister.
 2. Udlandsdanskeres mulighed for at deltage i valg
  Hvis man tager ophold i udlandet og i forbindelse hermed
  frameldes folkeregistret, kan man normalt ikke optages
  på valglisten og kan derfor ikke deltage i valg i Danmark.
  Det kan man kun, hvis man hører til en af de persongrupper,
  der anses for at have bevaret fast bopæl i riget i
  valgmæssig henseende uanset udlandsopholdet. Det er
  endvidere en betingelse, at man indgiver ansøgning om
  at komme på valglisten.

Reglerne om valgret uanset udlandsophold er fastsat i
folketingsvalglovens § 2, hvis stk. 1, 2 og 3, lyder således:

Ӥ 2. Personer, der er ansat i den danske stat og beordret
til tjeneste uden for riget, anses for at have fast bopæl i
riget.

Stk. 2. Følgende personer, der midlertidigt har taget ophold
i udlandet, anses ligeledes for at have fast bopæl i
riget:

 • Personer, der er udsendt for at gøre tjeneste i udlandet
  som ansat af en dansk offentlig myndighed eller
  en herværende privat virksomhed eller forening.
 • Personer, der opholder sig i udlandet som ansat i en
  international organisation, hvoraf Danmark er medlem.
 • Personer, der er udsendt for at gøre tjeneste i udlandet
  af en dansk hjælpeorganisation.
 • Personer, der opholder sig i udlandet i uddannelsesøjemed.
 • Personer, der opholder sig i udlandet af helbredsmæssige
  grunde.
 • Personer, der opholder sig i udlandet, og som i henseende
  til tilknytningen til riget ganske må sidestilles
  med de personer, der er nævnt i nr. 1-5.

Stk. 3. Personer, der opholder sig i udlandet, anses ligeledes
for at have fast bopæl i riget, såfremt de agter at
vende tilbage til riget inden for 2 år efter udrejsen.”