Gå til indhold

Kommunal- og regionsvalg

Valg til kommunalbestyrelser og regionsråd finder sted hvert 4. år. Det er reguleret i lov om kommunale og regionale valg. Det næste valg til kommunalbestyrelser og regionalråd finder sted den 3. tirsdag i november 2017. De efterfølgende valg finder sted den 3. tirsdag i november i 2021 og så fremdeles.

Danske statsborgere, der midlertidigt opholder sig i Nederlandene, kan afgive brevstemme på den danske ambassade i Haag eller på det danske konsulat i Groningen.

Bemærk, at det denne gang ikke er muligt at afgive brevstemme på det danske konsulat i Amsterdam.

Ambassadens normale åbningstider er alle hverdage mellem 10.00 – 12.00 og 13.00 – 15.00. Husk at medbringe legitimation, f.eks. pas eller kørekort.

Hvis du ønsker at brevstemme på konsulatet i Groningen, bedes du venligst telefonisk kontakte konsulatet for at få en aftale.
Konsulaternes telefonnumre kan findes her.
 
Brevstemmer bør afgives i god tid, da brevstemmen skal kunne nå frem til den relevante kommune, før valghandlingen går i gang tirsdag den 21. november kl. 8.00.

Betingelser for stemmeret
Ret til at afgive stemme, herunder brevstemme, til kommunale og regionale valg har enhver, der på valgdagen er fyldt 18 år, har fast bopæl i kommunen/regionen, og som herudover enten har dansk indfødsret (statsborgerskab), er statsborger i en de øvrige medlemsstater i EU, er statsborger i Island eller Norge, eller uden afbrydelse har haft fast bopæl i riget i de sidste 3 år forud for valgdagen.

Enhver vælger, der er bopælsregistreret i CPR med fast bopæl i en kommune/region i Danmark, kan på en dansk diplomatisk eller konsulær repræsentation afgive brevstemme til den kommune, hvor de er optaget på valglisten.

Du kan finde flere oplysninger på borger.dk eller på Økonomi og Indenrigsministeriets hjemmeside 

Spørgsmål
Eventuelle spørgsmål kan rettes til ambassaden på telefon + 31 (0)70 302 59 59 eller via mail haaamb@um.dk.

Danske statsborgere, der midlertidigt opholder sig i Nederlandene, kan afgive brevstemme på den danske ambassade i Haag eller på det danske konsulat i Groningen.

Bemærk, at det denne gang ikke er muligt at afgive brevstemme på det danske konsulat i Amsterdam.

Ambassadens normale åbningstider er alle hverdage mellem 10.00 – 12.00 og 13.00 – 15.00. Husk at medbringe legitimation, f.eks. pas eller kørekort.

Hvis du ønsker at brevstemme på konsulatet i Groningen, bedes du venligst telefonisk kontakte konsulatet for at få en aftale.
Konsulaternes telefonnumre kan findes her.
 
Brevstemmer bør afgives i god tid, da brevstemmen skal kunne nå frem til den relevante kommune, før valghandlingen går i gang tirsdag den 21. november kl. 8.00.

Betingelser for stemmeret
Ret til at afgive stemme, herunder brevstemme, til kommunale og regionale valg har enhver, der på valgdagen er fyldt 18 år, har fast bopæl i kommunen/regionen, og som herudover enten har dansk indfødsret (statsborgerskab), er statsborger i en de øvrige medlemsstater i EU, er statsborger i Island eller Norge, eller uden afbrydelse har haft fast bopæl i riget i de sidste 3 år forud for valgdagen.

Enhver vælger, der er bopælsregistreret i CPR med fast bopæl i en kommune/region i Danmark, kan på en dansk diplomatisk eller konsulær repræsentation afgive brevstemme til den kommune, hvor de er optaget på valglisten.

Du kan finde flere oplysninger på borger.dk eller på Økonomi og Indenrigsministeriets hjemmeside 

Spørgsmål
Eventuelle spørgsmål kan rettes til ambassaden på telefon + 31 (0)70 302 59 59 eller via mail haaamb@um.dk.