Gå til indhold

Europa-Parlamentsvalg

Danske statsborgere, der midlertidigt opholder sig i Nederlandene, kan afgive brevstemme på den danske ambassade i Haag, på konsulaterne i Amsterdam og Groningen.

Hvis du vil sikre dig, at din brevstemme er gyldig, bør du kontrollere, at du tilhører en af de særlige persongrupper, der uanset opholdet i udlandet, på Færøerne eller i Grønland anses for at have bevaret fast bopæl i riget i valgmæssig henseende. På Økonomi- og Indenrigsministeriets valghjemmeside findes flere oplysninger om de særlige persongrupper.

Der er mulighed for at afgive din stemme på Ambassaden: mandag, tirsdag, torsdag og fredag mellem kl. 10:00-12:00 og  kl. 13:00-15:00. Husk at medbringe legitimation, f.eks. pas eller kørekort.

Hvis du ønsker at brevstemme på et af konsulaterne, bedes du venligst telefonisk kontakte det konsulat du ønsker at stemme ved for at få en aftale.

Konsulaternes telefonnumre kan findes her.

 

Din brevstemme bør afgives i god tid, da brevstemmen skal kunne nå hjem til den relevante kommune før valgstederne åbner på selve valgdagen i Danmark. I praksis vil du skulle afgive din stemme mindst en uge før valgdagen. 

 
Betingelser for stemmeret
Ret til at afgive stemme, herunder brevstemme, til Europa-Parlamentsvalg har enhver, der på valgdagen:

  • har valgret til Folketinget, eller
  • har dansk indfødsret (statsborgerskab), er fyldt 18 år og har fast bopæl i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union, eller
  • er statsborger i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union, er fyldt 18 år og har fast bopæl i Danmark eller er registreret i Udenrigsministeriets protokol (EU-diplomater), eller
  • har dansk indfødsret (statsborgerskab), er fyldt 18 år og har fast bopæl i Danmark.

Vælgere, der er umyndige (under værgemål med fuld fratagelse af den retlige handleevne), har også valgret til Europa-Parlamentsvalg som følge af en lovændring i 2016.

På Økonomi- og Indenrigsministeriets valghjemmeside findes flere oplysninger om udlandsdanskeres valgret.

Spørgsmål
Eventuelle spørgsmål kan rettes til ambassaden på telefon + 31 (0)70 302 59 59 eller via mail [email protected].