Gå til indhold

Dobbelt statsborgerskab

Danske regler for dobbelt statsborgerskab.

Dobbelt statsborgerskab
I december 2014 vedtog Folketinget nye regler om dobbelt statsborgerskab. Reglerne fremgår af lov nr. 1496 af 23. december 2014 om ændring af lov om dansk indfødsret. Loven er trådt i kraft den 1. september 2015. Hovedelementerne omfatter blandt andet:

  1. Ophævelse af indfødsretslovens bestemmelser om, at erhvervelse af dansk indfødsret er betinget af, at statsborgerskab i andre stater derved mistes og af at dansk indfødsret fortabes ved erhvervelse af et fremmed statsborgerskab
  2. En 5-årig overgangsordning, som giver tidligere danske statsborgere, der har mistet deres danske statsborgerskab i forbindelse med erhvervelse af fremmed statsborgerskab, mulighed for at generhverve det danske statsborgerskab ved afgivelse af erklæring.

Udlændinge- og Integrationsministerium har ressortansvaret på området fra Justitsministeriet, og vil stå for den daglige sagsbehandling vedrørende generhvervelse ved erklæring.

Hvordan kan du søge om at generhverve dansk statsborgerskab?
Man kan søge om at generhverve sit danske statsborgerskab ved at indsende en erklæring direkte til Udlændinge- og Integrationsministeriet - også fra udlandet. Du kan også - mod ekstra gebyr - indsende erklæringen via en dansk ambassade eller et af de mange danske konsulater i udlandet. Du kan finde de danske repræsentationer her. På Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside er der information og vejledning om reglerne.

Hvordan får jeg et dansk pas?
Du vil kunne søge om et dansk pas, når Udlændinge- og Integrationsministeriet har behandlet din sag og afgjort, at du har generhvervet dit danske statsborgerskab. For personer over 12 år skal passet indeholde biometri (fingreaftryk og billede i en chip). Du kan se den seneste liste over, hvor du kan søge om et dansk pas med biometri via Udenrigsministeriets hjemmeside. Husk at du som hovedregel skal bestille tid for at kunne indgive din pasansøgning.

Bemærk
Muligheden for at opnå dobbelt statsborgerskab bestemmes ikke udelukkende af dansk ret. Hvis du er statsborger i et land, der ikke tillader dobbelt statsborgerskab, er det ikke muligt at opnå dobbelt statsborgerskab. 

Det anbefales derfor, at du kontakter det land, hvor du er statsborger, for at høre om dobbelt statsborgerskab er tilladt eller ej.  Hvis du for eksempel har det nederlandske statsborgerskab og ønsker at generhverve dansk nationalitet, skal du henvende dig til de nederlandske myndigheder, for at høre om de tillader dobbelt statsborgerskab i din situation. 

I den forbindelse vil ambassaden gerne gøre opmærksom på den nederlandske lov for at opnå/beholde det nederlandske statsborgerskab – Rijkswet op het Nederlanderschap. Opmærksomheden henledes især til følgende artikler: 6a, 9 og 15.