Gå til indhold

Dansk statsborgerskab

Dansk statsborgerskab kan opnås på flere måder. På Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside kan du læse om statsborgerskab og bevarelse af dansk statsborgerskab:

https://www.uim.dk/arbejdsomraader/statsborgerskab/

Udlændinge- og integrationsministeriet kan tillade, at indfødsretten bevares for børn som er født udenfor Danmark og som fortaber deres indfødsret ved det fyldte 22. år. Betingelsen er, at ansøgningen er indgivet senest dagen før ansøgeren fylder 22 år.

Vedrørende ansøgning om bevarelse af dansk indfødsret, anbefales, at indgive ansøgningen så snart ansøger er fyldt 21 år og senest inden det fyldte 22. år henset til sagsbehandlingstiden i Indfødsretskontoret, som i øjeblikket kan være på op til 10-12 måneder. Med henblik på evt. planlagte rejser henledes opmærksomheden på, at der ikke kan udstedes eller forlænges dansk pas efter det fyldte 22. år, medmindre indfødsretsbevis forevises.

Ansøgningen kan indleveres personligt på ambassaden, hvorefter den af ambassaden videresendes til Indfødsretskontoret, eller indsendes direkte af ansøgeren til:

Udlændinge- og Integrationsministeriet
Indfødsretskontoret
Slotsholmsgade 10
DK - 1216 København K
+45 70 80 24 50.
[email protected]