Gå til indhold

Økonomisk bistand

Hvis du under dit ophold har været uheldig at miste dine penge, vil der oftest kunne arrangeres en almindelig bankoverførsel ved at anmode din danske bankforbindelse om at overføre et beløb til et nederlandsk pengeinstitut.

Familie og venner i Danmark kan meget enkelt overføre penge via et postkontor (Western Union). Fremgangsmåden for kontaktpersoner i Danmark er:

Medbring identitetsbevis, oplys modtagerens navn, fødselsdato samt i hvilken by vedkommende befinder sig. Efter indbetaling tildeles et referencenummer, som videregives til modtageren. Denne kan nu i Nederlandene henvende sig til GWK (Grens Wissel Kantoor) og fremlægge identitetsbevis samt referencenummer, hvorefter beløbet udbetales. GWK findes på de fleste større jernbanestationer.

Hvis ovennævnte ikke lader sig gøre, vil ambassaden i Haag eller konsulatet i Groningen og Amsterdam i de fleste tilfælde kunne hjælpe med en pengeoverførsel - normalt kun med et beløb der modsvarer udgifterne til din hjemrejse. Når ambassaden har fået sikkerhed for beløbet, får du pengene udbetalt i lokal valuta. Det kan også være familie eller bekendte i Danmark, der garanterer for udlæg, men i så fald skal beløbet indbetales forud til Udenrigsministeriet i København eller efter nærmere aftale med Udenrigsministeriets vagthavende. En pengeoverførsel medfører betaling af et gebyr. Gebyrets størrelse oplyses på Udenrigsministeriets hjemmeside.

Danske kreditkort kan spærres hos nets, på telefon (+45)44 89 29 29 (døgnåbent) eller via din bank. Spærring af Mastercard eller Visa, kan ske på telefon (+45)44 89 27 50 (døgnåbent) eller via din bank.