Gå til indhold

Midlertidigt pas

Et nødpas (også kaldet provisorisk pas) kan udstedes, når det ikke vil være muligt at udstede et nyt pas i tide eller forlænge gyldighedstiden for et eksisterende pas.

Hvis du mister dit danske pas, kan ambassaden eller konsulatet i Groningen og Willemstad, Curacao i nødstilfælde udstede et provisorisk pas med gyldighed til du kommer hjem til Danmark. Gyldigheden er maksimum 12 måneder. Forinden skal du anmelde tabet af passet på den nærmeste politistation og få udfærdiget en politirapport.

Rejse på et sådant pas kan evt. give problemer i forhold til udenlandske grænsekontrolmyndigheder. Det anbefales derfor, at ansøgeren sikrer sig, at rejsemålets og transitlandes myndigheder godkender provisoriske pas. (http://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/pas-og-visum/)


Ansøgeren skal medbringe:

  • Politirapport
  • Yderligere identifikationsdokumenter
  • 2 pasbilleder

Opmærksomheden henledes på, at ambassaden/konsulaterne altid kan anmode dig om at fremvise yderligere identifikationsdokumenter eller besvare kontrolspørgsmål. Ambassaden/konsulaterne kan også stille krav om, at en anden person møder op sammen med dig og skriftligt bevidner din identitet.

NB: For børn under 18 år kræves forældrenes samtykke.

Hvis kun en af forældrene er med på rejsen og den anden befinder sig i Danmark, kan den part, der er i Danmark, henvende sig til Borgerservice ved en kommune med henblik på at udfylde de nødvendige papirer (samtykkeerklæring). Kommunen bør herefter fremsende dokumentation til ambassaden.

Vær opmærksom på, at der opkræves ekstra gebyr uden for ambassadens / konsulatets åbningstider.