Gå til indhold

Generelt om pas

Fra 1. januar 2012 skal nye danske pas indeholde digitale fotos, fingeraftryk og underskrift. Dermed skabes der langt større sikkerhed for, at passet ikke kan forfalskes eller misbruges. I forvejen rummer de danske pas et digitalt fotografi af indehaveren.

Beslutningen om indførelse af fingeraftryk i pas er en central beslutning i EU som led i bekæmpelsen af terrorisme, menneskehandel, menneskesmugling, ulovlig indvandring og anden grænseoverskridende kriminalitet. Med de nye biometriske pas sikres danske statsborgere muligheden for fortsat at kunne rejse til lande, der på sigt vil kræve den type pas ved indrejse.

Med de nye pas er du bedst muligt sikret mod, at uvedkommende stjæler din identitet og udgiver sig for dig samt mod, at dit pas forfalskes.

De nye pas kræver installation af særligt udstyr til optagelse af fotos, fingeraftryk og underskrift. Ansøgningerne skal modtages og behandles af særligt bemyndigede medarbejdere, der vil få adgang til visse oplysninger i det centrale personregister, CPR.

Dette har som følge, at der fra 1. januar 2012 kun vil være mulighed for at søge om pas i Nederlandene ved personlig henvendelse på ambassaden i Haag. Danmarks honorære konsulater i Nederlandene vil fra denne dato ikke længere kunne modtage pasansøgninger.

Tilsvarende gælder allerede i dag for statsborgere fra visse andre EU-lande, der er bosat uden for deres hjemland. De må også rejse til Haag eller til hjemlandet for at få et nyt pas.

Pas kan ikke forlænges hvis det har været udløbet i mere end 3 måneder.

Hvad kan jeg få ordnet på konsulaterne i Groningen og Willemstad, Curacao fra 1. januar 2012? Konsulatet i Groningen og Willemstad, Curacao kan fra 1. januar 2012 kun forlænge pas og udstede nødpas (provisoriske pas). Fra 15. juni 2012 kan konsulaterne også modtage pasansøgninger til personer under 12 år.

En betingelse for forlængelse af et udløbet pas er, at det ikke er udløbet for mere end 3 måneder siden. Et pas kan kun forlænges én gang og for max. 12 måneder. Det anbefales, at du sikrer dig, at rejsemålets myndigheder godkender forlængede pas. Forlængede pas kan fx ikke anvendes ved indrejse uden visum til USA.

For udenlandske pas-og visumregler se: Pas- og visumregler (http://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/pas-og-visum/)

Et nødpas (provisorisk pas) udstedes kun med gyldighed for det tidsrum, som er påkrævet af hensyn til rejsens varighed og eventuelle regler i de lande, der gennemrejses, og ikke for mere end 12 måneder. Et provisorisk pas skal afleveres til politiet eller en dansk repræsentation efter benyttelsen. Rejse på et provisorisk pas kan evt. give problemer i forhold til udenlandske grænsekontrolmyndigheder. Det anbefales, at ansøgeren sikrer sig, at rejsemålets myndigheder godkender provisoriske pas.

Kan jeg få et nyt pas under min ferie i Danmark?
Ja. Der er allerede i dag mulighed for - og det er billigere - at få udstedt pas hos en kommune i Danmark. Alle danske statsborgere kan som udgangspunkt få udstedt et pas ved henvendelse til Borgerservice i en hvilken som helst kommune. Man behøver ikke at være bosiddende i kommunen eller have nogen særlig tilknytning til den. Find den ønskede kommune på www.borger.dk og ring på forhånd for åbningstider, tidsbestilling mv. og oplys, at du er bosiddende i udlandet.  Udenrigsministeriet anbefaler at få bestilt pas under ophold i Danmark i så god tid, at man kan få det udleveret, mens man stadigvæk befinder sig i Danmark. Pas bestilt i Danmark kan kun sendes til ambassaden. Ambassaden kan mod gebyr udlevere det nye pas efter at have modtaget og annulleret det gamle pas.
 
Kan jeg få mit barn indskrevet i passet?
Nej. Siden 1. oktober 2004 har børn, også nyfødte og unavngivne, skullet have deres eget pas.  Der kan evt. udstedes et midlertidigt (provisorisk) pas, ved akut behov. Se midlertidigt pas.

Skal børn også afgive fingeraftryk?
Nej.  Der tages ikke fingeraftryk af børn under 12 år, men de skal møde op personligt for at søge om pas. Fra 1. januar 2012 kan ansøgning om pas til børn over 12 år kun indgives på ambassaden.

Skal jeg også til ambassaden for at hente det nye pas?
Som udgangspunkt skal passet afhentes på ambassaden i Haag. Det gamle pas annulleres ved afhentningen af det nye pas. Efter aftale kan du – ligesom i dag - få dit pas tilsendt med anbefalet post. Du skal først indsende det gamle pas til ambassaden til annullering.