Gå til indhold

Tabt kørekort

Danskere med bopæl i udlandet kan ikke længere få udstedt dansk duplikatkørekort eller kørekort i anledning af tab eller fornyelse. Ansøgere skal kontakte den nederlandske bopælskommune for udstedelse af nederlandsk kørekort.

Ved bortkommet kørekort vil bopælskommunen ofte anmode om dokumentation for, at ansøgeren har haft et kørekort udstedt i Danmark. Ansøgeren kan skriftligt (fax eller post) bestille denne hos rigspolitiet. Der gøres opmærksom på, at dokumentationen rutinemæssigt udfærdiges på dansk, med mindre man specielt anmoder om, at den udskrives på et af hovedsprogene.

The National Commissioner of Police ("Rigspolitiet")
Administrationsafdelingen, Pas og Kørekort
Polititorvet 14
DK-1780 København V
Denmark
E-mail: [email protected]

Anmodningen, som skal være underskrevet, skal vedlægges følgende dokumenter:

  • politianmeldelse
  • redegørelse for tabet
  • kopi af pas

Det bemærkes, at ved kørsel i Nederlandene må et kørekort ikke være ældre end 10 år.