Gå til indhold

Internationalt kørekort

Ansøgning om internationalt kørekort.

Det internationale kørekort kan kun udstedes til en person, der er i besiddelse af et gyldigt dansk kørekort og kan kun omfatte motorkøretøjer af samme art som det danske kørekort.


Det internationale kørekort er gyldigt i et år fra udstedelsesdagen. Det giver ret til at føre motorkøretøj af den art, som det lyder på, i de lande, der har tiltrådt den konvention, i henhold til hvilken kørekortet er udstedt. Et internationalt kørekort giver ikke ret til at føre motorkøretøj i Danmark.

Ansøgning om internationalt kørekort kan foretages på ambassaden. Følgende dokumenter skal medbringes:

  • 2 fotos
  • pas
  • gyldigt dansk EF kørekort (kreditkorttypen)
  • gebyr.

Betales kontant ved bestillingen. Betaling kan ikke ske med kreditkort.

Gebyr betales ved ansøgningen i henhold til Udenrigsministeriets betalingsordning.

Ekspeditionstid er 4 – 5 uger.