Gå til indhold

Gebyrregler og gebyrer

Hvad koster det at få hjælp på danske ambassader og konsulater i udlandet?

Takster

Udenrigstjenesten kan bistå med en lang række serviceydelser. Det gælder f.eks. bistand til nødstedte og udstedelse af pas og visum i udlandet. Der opkræves som udgangspunkt betaling for alle bistandsanmodninger til en ambassade eller et konsulat i udlandet.

For nogle ydelser betales for timeforbruget, og for andre betales et fast gebyr. Reglerne for betaling er fastlagt i Udenrigsministeriets gebyrbekendtgørelse.
Bistanden afregnes på grundlag af det faktiske timeforbrug, med mindre andet udtrykkeligt fremgår af gebyrbekendtgørelsen. Blandt timeprissagerne findes bistand til nødstedte og udfærdigelse af skrivelser.
Betaling for f.eks. udstedelse af pas og visum sker i stedet ved et fast gebyr. For ansøgninger om opholds-/og eller arbejdstilladelse opkræves timebetaling, idet der dog ikke kan opkræves betaling for mere end to timer.

Forhøjede takster

Opstår behovet for bistand uden for repræsentationernes normale arbejdstid, forhøjes alle takster med 50 % og med 100 %, såfremt der ønskes bistand på dage, hvor repræsentationen holder lukket.

Dækning af omkostninger

Ud over gebyret vil der skulle betales for de faktiske omkostninger.

Yderligere oplysninger

En oversigt over gebyrer 2022 og mere detaljerede oplysninger om de gældende gebyrbestemmelser findes i Udenrigstjenestens betalingsordning (gebyrbekendtgørelse og gebyrvejledning).