Gå til indhold

Kultur og Samfund

Nederlænderne opleves som åbne og nemme at omgås. Kultur, omgangsformer, humor og normal skik og brug er stort set som i Danmark.

Fra gammel tid har nederlænderne ry for at være dygtige købmænd med en stor international berøringsflade og erfaring med international handel. Det tages som en selvfølge, at man ved aftaler møder op til tiden og er velforberedt. Ligeledes forventes fleksibilitet, når der skal forhandles om priser.
Hvad angår mødeaftaler, anbefales det, at disse aftales i god tid og ikke mindst at give besked, såfremt en aftale ikke kan gennemføres.

Nederlændere er forholdsvis dygtige til fremmedsprog, og man vil opleve at det stort set altid er muligt at gennemføre et møde på engelsk. Korrespondance og produkt-præsentationer kan også udfærdiges på engelsk eller i givet fald på tysk, men hvad angår brochurer, annoncer og lign. til slutbruger bør disse være på nederlandsk.

Påklædningen er mere formel end i Danmark, mens omgangstonen generelt er som i Danmark, dog især i forretningsmæssigt øjemed en smule mere formel. Således bruges ’De’ og ’Deres’ stadigt i stort omfang i det nederlandske sprog. Ligesom i Danmark gør de fleste brug af restaurant ved forretningsfrokoster og -middage, og det hører til sjældenhederne at blive inviteret til middag i et privat hjem.

Kontortiden er typisk fra 9.00-17.00. Forretninger har åbent til kl. 18.00 og lørdag til kl. 17.00. Herudover har forretninger i mange byer åbent til 21.00 torsdag eller fredag aften. Det er uden for storbyerne ikke ualmindeligt, at forretninger først åbner kl. 13.00 om mandagen.

Skærtorsdag fejres ikke og mange kontorer og butikker holder ligeledes åbent langfredag og juleaftensdag. Den 27. april fejres Kongens fødselsdag, hvilket er en festdag i hele landet, hvor alle holder fri.