Gå til indhold

kemivåbenorganisationen

Organisationen for forbud mod kemiske våben (OPCW) er en international organisation, der arbejder på implementeringen af Kemivåbenkonventionen (CWC), som trådte i kraft i 1997. OPCW har 190 medlemsstater, som arbejder sammen for en verden uden kemiske våben.

Hovedformålet med OPCW er at forhindre, at kemiske våben bliver brugt i krig igen. For at opnå dette mål indeholder CWC fire hovedbestemmelser:

  • Ødelæggelse af alle eksisterende kemiske våben under international verificering af  OPCW 
  • Føre tilsyn med den kemiske industri for at forhindre at nye eller ældre våben dukker op igen
  • Yde assistance og beskyttelse til medlemsstater imod kemiske trusler
  • Støtte internationalt samarbejde for at styrke implementeringen af konventionen og fremme fredelig brug af kemi

I 2013 blev organisationen for forbud mod kemiske våben tildelt Nobels Fredspris for dens omfattende arbejde for at afskaffe kemiske våben.

Besøg OPCW’s hjemmeside.

Dansk bidrag
Danmark tager aktivt del i arbejdet i OPCW. Et godt eksempel på dette kan findes i den nyligt afsluttede operation RECSYR (REmoval of Chemical weapons from SYRia). RECSYR var en international maritim operation ledet af Danmark med det formål at fjerne kemiske våben og komponenter til produktion af disse fra Syrien.

Udskibningen af de kemiske våben foregik ved hjælp af to civile skibe, hvoraf det ene var dansk. De to skibe blev hver især ledsaget af en gruppe orlogsskibe.

Her bidrog Danmark med støtteskibet Esben Snare og efterfølgende fregatten Peter Willemoes. Den 23. juni 2014 blev det offentliggjort, at den sidste deklarerede last af kemiske våben var afhentet fra Syrien.