Gå til indhold

Den internationale straffedomstol

Den Internationale Straffedomstol (ICC) har hovedsæde i Haag. ICC er den første permanente, internationale domstol, der efterforsker og dømmer enkeltpersoner anklaget for folkedrab, forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser. Straffedomstolen er en uafhængig international institution og er dermed ikke en del af FN. ICC har dog et udstrakt samarbejde med FN.

ICC blev oprettet på grundlag af Rom-statutten, der blev vedtaget d. 17. juli 1998. Rom-statutten trådte i kraft i 2002, da 60 lande havde ratificeret den. Sidenhen har mange lande fulgt efter og pr. 1. april 2015 har Statutten 123 statsparter.

ICC er baseret på det såkaldte komplementaritetsprincip. Det vil sige, at en sag kun bliver taget op af ICC, hvis de nationale myndigheder i det land, hvor en forbrydelse er begået, ikke selv har evnen eller viljen til at retsforfølge.

Besøg ICC’s hjemmeside for mere information.

 
Dansk bidrag
Danmark var et af de lande, der underskrev Rom-statutten i 1998. I 2001 ratificerede Danmark aftalen og har siden været en stærk politisk, økonomisk og praktisk støtte.

Sammen med de øvrige EU-lande har Danmark vedtaget en række fælles holdninger, der blandt andet skal bistå med at øge antallet af statsparter til ICC. Danmark er desuden et af de lande, der har tilbudt at bistå med afsoning for personer dømt ved Straffedomstolen.

Det har siden ICC’s fødsel været en målsætning at opnå universel tilslutning til Rom-statutten. Opgaven med at fremme universalitet har gået på skift blandt ICC’s medlemslande, og senest har Danmark og Cypern tilbudt – som “Focal Points” – at stå i spidsen for arbejdet på dette område.Det betyder i praksis, at Danmark og Cypern laver et målrettet arbejde mod lande, der har udtrykt interesse for at tilslutte sig ICC, men som af politiske, praktiske eller andre grunde endnu ikke har tiltrådt statutten. 

I 2009 blev der afholdt en arkitektkonkurrence om at designe det nye hovedkvarter for ICC i Haag. Det danske arkitektfirma Schmidt Hammer Larsen vandt konkurrencen og har siden da haft æren af at designe hovedkvarteret.