Spring til indhold

Flytte til Nederlandene

Det er tilladt at opholde sig i landet i 3 måneder uden opholdstilladelse. Nyttige oplysninger om kriterierne for ophold i Nederlandene samt fremgangsmåden for registering findes til venstre under "Registrering  EU/EØS statsborgere".

Generelt:
Det er muligt at lade sig indskrive som arbejdssøgende hos et offentligt arbejdsbureau, men som udlænding kan det være vanskeligt at finde arbejde, specielt hvis man ikke kan sproget. Lønniveauet i Nederlandene er generelt noget lavere end i Danmark.

Ved arbejdssøgning er det muligt at medtage en dansk arbejdsløshedsunderstøttelse. De nærmere betingelser herfor bør undersøges inden afrejse fra Danmark. Dette gælder tillige m.h.t. muligheden for at bevare medlemskab af en dansk arbejdsløshedskasse under midlertidigt ophold i Nederlandene.

Hvis der tages ophold i landet med henblik på arbejde eller studie, skal fremgangsmåden beskrevet under ”Registrering EU/EØS statsborgere” følges. For studerendes vedkommende skal der udover et gyldigt pas, legaliseret fødsels-/dåbs-/navneattest tillige fremvises dokumentation fra en læreanstalt for studiets varighed. Der kan endvidere afkræves dokumentation for finansieringen af opholdet.

For personer, der har arbejde, skal der ud over pas, legaliseret fødsels-/dåbs-/navneattest, og evt. vielsesattest, fremvises en arbejdsoverenskomst med angivelse af varighed eller dokumentation for finansieringen af opholdet. Fremgangsmåden for legalisering findes under ”Legalisering”.

Fra den 1. januar 2006 skal alle, der bor i Nederlandene, tegne en lovpligtig sygeforsikring. Det anbefales at tegne tillægsforsikringer. Der er mange sygeforsikringer man kan vælge imellem.

Sociale forsikringer:
Der findes en række lovpligtige forsikringsordninger, hvortil der separat indbetales præmier til særlige fonde. F.eks. er arbejdsløshedsforsikring lovpligtig og indbetales som øvrige forsikringsordninger som en procentsats af lønnen.
Det er muligt at bevare medlemskabet af en dansk arbejdsløshedskasse under midlertidigt ophold i Nederlandene. De nærmere betingelser herfor bør undersøges inden udrejse fra Danmark. For yderlige oplysninger se "New in the Netherlands".

Personskat:
Der eksisterer en dobbeltbeskatningsaftale mellem Nederlandene og Danmark.
Det anbefales forud at undersøge forholdene omkring skattepligt til Danmark, specielt hvis der f.eks. er fast ejendom, særlige indtægter eller skattepligtig formue i Danmark. For yderlige oplysninger se "New in the Netherlands".

Hunde:
Hunde kan medtages, hvis der foreligger et gyldigt hundepas. Yderligere oplysninger se: www.fvst.dk

Medtagelse af bil:
For grænsepladebiler gælder, at sådanne skal anmeldes til indregistrering straks efter tilflytning til landet, såfremt man tager fast bopæl. Hvis der er tale om midlertidigt ophold i landet - og dette kan dokumenteres - kan der søges om dispensation hos toldvæsenet, hvilket bør ske inden ankomst til Nederlandene.

Motorafgift og MOMS:
Ved flytning til Nederlandene skal en bil indregistreres og der skal betales afgifter. Dette forhold bør undersøges inden flytning til Nederlandene. Det bemærkes, at prisniveauet på biler er lavere i Nederlandene end i Danmark. Oplysninger kan indhentes hos Rijksdienst voor het Wegverkeer tlf. nr. 0900 0739 og fra udlandet tlf. nr. 00 31 598 39 33 30 og hos toldvæsenet www.douane.nl tlf. nr. 00 31 881 56 59 75 samt ved skattevæsenet www.belastingdienst.nl.

Nye biler (benzindrevne) købt i et andet EU-land pålægges følgende afgifter:

Registreringsafgift (B.P.M.):
45,2 % af netto-katalogprisen (prisen ekskl. 21% moms)

Nærmere oplysninger kan indhentes hos det lokale toldvæsen.

En indført bil skal synes. Dette gælder også for nye biler. Syn af brugte biler er obligatorisk hvert år fra det tidspunkt en bil er 3 år gammel og kan foretages af alle autoriserede bilværksteder.
Bemærk: Det kan være vanskeligt at kaskoforsikre biler, der er over 7 år gamle.

Trafikregler:
Der er ubetinget vigepligt for trafik fra højre, med mindre andet er angivet eller sidevejen er markeret med "hajtænder."
Vær særlig opmærksom på vigepligten ved kørsel i byerne.

Boligforhold:
Byggeriet er præget af den store befolkningstæthed. Boliger er udpræget rækkehusbyggeri. Huslejeniveauet er generelt højere end i Danmark. Det anbefales at forhøre sig om den lokale situation på boligmarkedet hos en ejendomsmægler i den kommune, man flytter til.

Elektricitet:
Som i Danmark. Almindeligvis ingen 380 volt installation. Ofte vil der være for få sikringsgrupper i husene, hvilket bevirker, at ikke alle elektriske apparater kan bruges på samme tid. f.eks. vaskemaskine, tørretumbler og opvaskemaskine. Næsten alle danske elektricitetsstik kan benyttes.

Leveomkostninger:
OECD og EU udarbejder sammenlignende undersøgelser af prisniveauet i forskellige lande, hvortil henvises.

Undervisning:
Der er skolepligt for børn i alderen fra 5 til og med 18 år. Der findes talrige skolesystemer og valgmuligheder, hvorfor det anbefales at søge rådgivning herom.
Internationale skoler findes i og omkring de større byer.

Bemærk: Skoleundervisning og skolebøger er ikke gratis!
Undervisning i nederlandsk: Se i den gule fagtelefonbog "Gouden Gids" under "Talenonderwijs" eller søg information hos foreningen af dansklærere i Nederlandene: http://deensetaal.nl/.

Pasningsordninger:
Der er kun få vuggestuer og børnehaver, som næsten alle er privatejede. Det er ikke ualmindeligt, at børnene i underskolen kommer hjem i frokostpausen.

 

Kontakt

Danmarks ambassade i Nederlandene

Koninginnegracht 30

2514 AB Den Haag
Telefon: +31 (0) 70 302 5959

E-mail: haaamb@um.dk