Spring til indhold

Pas

I Nederlandene kan der kun søges om nationalitetspas på ambassaden i Haag. Se dog nedenfor om pas til børn under 12 år, forlængelse af pas samt provisorisk pas.

Tidsbestilling
Der skal bestilles tid til pasekspedition på ambassadens telefon +31 (070) 302 59 59. Pasekspedition foretages tirsdag, onsdag og torsdag fra 10.00 – 14.30. Det anbefales at kontakte ambassaden i god tid. Ekspeditionstiden er ca. 3 uger.

 

Pas til voksne
Ansøgeren skal medbringe:

 • Ansøgningskema i udfyldt stand. (Skema til pasansøgning) Skemaet underskrives på ambassaden.
 • Nuværende pas. Hvis passet er mistet/stjålet medbringes politianmeldelsen.
 • Original fødsels- og dåbsattest/navneattest. Hvis personnummeret ikke fremgår af attesten, skal der medbringes yderligere dokumentation for personnummer f.eks. personnummerbevis, sygesikringsbevis eller kørekort.
 • Legitimation med foto.

Det bemærkes, at ambassaden altid kan anmode om yderligere dokumentation for identitet.

 

Betaling
Fra 1. oktober kan der på ambassaden udelukkende betales med bankkort og kreditkort

Pas til personer under 18 år
Ved ansøgning om pas til personer under 18 år, uanset alder, skal barnet møde personligt op med begge forældre.

Det er fra 15 juni 2012 også muligt for børn under 12 år (som ikke skal afgive fingeraftryk) at søge om pas på konsulaterne i Groningen og Willemstad, Curacao.
Kontakt konsulaterne telefonisk for en aftale.

Ved ansøgning om pas på henholdsvis ambassaden eller konsulaterne medbringes der:

 • Ansøgningsskema, udfyldt (Skema til pasansøgning).
 • Samtykkeerklæring af begge forældre.
  • Skemaet samt samtykkeerklæringen (side 3) underskrives på ambassaden / konsulatet.
 • Nuværende pas. Hvis passet er mistet/stjålet medbringes politianmeldelsen.
 • Original fødsels- og dåbsattest/navneattest. Hvis personnummeret ikke fremgår af attesten, skal der medbringes yderligere dokumentation for personnummer
 • f.eks. personnummerbevis, sygesikringsbevis.
 • Det bemærkes, at ambassaden altid kan anmode om yderligere dokumentation for identitet.
 • Forældrenes pas.
 • Ved separation / skilsmisse kræves dokumentation for forældremyndighed (f.eks. separations-/skilsmissebevilling eller domudskrift).

 

Ved førstegangsansøgning, bør der desuden medbringes:

 • Original fødselsattest hvoraf begge forældres navne m.v. fremgår.
 • Forældrenes originale vielsesattest, såfremt kun faderen er dansk statsborger.
  Dette gælder dog ikke, hvis barnet er født senere end d. 01.07.2014, hvor ny lov trådte i kraft, som foreskriver at der ikke er krav om ægteskab så længe en af forældrene kan dokumentere at være i besiddelse af det Danske statsborgerskab.

Giv digitalt samtykke til pas til dit barn
Du kan give digitalt samtykke til, at dit barn får pas, hvis du har dansk cpr-nummer og NEM-ID. Dit barn behøver ikke at have dansk cpr-nummer.

Giv digitalt samtykke her

Når du har givet samtykke og signeret med NEM-ID, kan du printe en kvittering. Kvitteringen bliver også sendt til din digitale postkasse (e-boks). Samtykket er gyldigt i 90 dage.

 

Kontakt

Danmarks ambassade i Nederlandene

Koninginnegracht 30

2514 AB Den Haag
Telefon: +31 (0) 70 302 5959

E-mail: haaamb@um.dk