Spring til indhold

Energikoordinator (FJERNVARME OG ENERGIEFFEKTIVITET)

Vil du være med til at styrke Danmarks bilaterale energisamarbejde med Nederlandene og samtidig bane vej for nye eksportmuligheder til dansk erhvervsliv? I samarbejde med Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet (EFKM) og Energistyrelsen (ENS) tilbyder ambassaden i Haag spændende udfordringer og mulighed for at gøre en forskel på et af Danmarks vigtige eksportmarkeder.

Om jobbet
Som led i den danske regeringens nye energiaftale og eksportstrategien for energiområdet udvides eksportfremmeindsatsen fra 2019 med nye energikoordinatorer til udvalgte partnerlande gennem Energy Governance Partnership (EGP) (se nederst i opslaget). Med base på ambassaden i Haag vil du få ansvar for at styrke myndighedssamarbejdet på energiområdet mellem Danmark og Nederlandene om at nå 2030 klimamålene, hvilket skal være med til at øge den danske eksport af energiteknologi til det nederlandske marked.

Du bliver kontaktpunkt for partnermyndighederne i Nederlandene og ansvarlig for at sikre, at de aftalte indsatser og leverancer under de indgåede samarbejdsaftaler udføres i tæt samarbejde med EFKM, ENS og Trade Council (TC), ambassaden og andre aktører. Energikoordinatoren i Nederlandene skal især fokusere på fjernvarme og gerne senere energieffektivisering inden for bygninger og industri. Du skal sørge for, at myndighedssamarbejdet skaber værdi for danske virksomheder, og at evt. leads og konkrete projekter videreformidles til danske aktører.

Du skal særligt opbygge og udvide samarbejdet med det statslige niveau samt kommuner og andre nøgleaktører inden for både energieffektivisering og fjernvarme.
Koordinatoren refererer til handelschefen på ambassaden. Indsatsen koordineres i tæt samarbejde med handelschefen og den regionale TC koordinator i Bruxelles samt derværende energimedarbejdere og med EFKMs Internationale Kontor, foruden ENS’ Kontor for Global Rådgivning. Koordinatorstillingen er ikke behæftet med et indtjeningskrav, men understøtter ambassadens kommercielle arbejde på energiområdet og indgår i TC energiteamet.

Kvalifikationer

 • Du har en relevant akademisk uddannelse, fx inden for samfundsvidenskab, handel eller som ingeniør.
 • Du har stor faglig viden om dansk energipolitik, den danske energimodel og særligt om dansk regulering og rammevilkår inden for fjernvarme og energieffektivisering.
 • Du har et solidt kendskab til danske tekniske og kommercielle energiløsninger og erfaring med offentlig-private samarbejder.
 • Du kan tænke langsigtet og strategisk med eksportfremme for øje.
 • Du kan skabe tætte relationer til danske og nederlandske virksomheder og myndigheder.
 • Du har international erfaring, gerne erfaring fra samarbejde med nederlandske energimyndigheder og/eller den nederlandske energisektor og kan begå dig i en nederlandsk kulturel kontekst.
 • Du har gode skriftlige og mundtlige kommunikationsevner på dansk, engelsk og gerne nederlandsk.
 • Du arbejder effektivt på egen hånd, men er også en udpræget holdspiller, der kan arbejde tværfagligt på tværs af ministerier og interessenter.
 • Du er engageret, udadvendt og resultatorienteret.
 • Du evner at håndtere mange relationer og projekter samtidig – og er god til at se muligheder og sammenhænge.

Du har ideelt erfaring inden for både fjernvarme og energieffektivisering med kendskab til myndighedsniveauet, forsyningssektoren og gerne virksomhederne – dvs. erfaring med regulering og rammevilkår, evt. teknisk erfaring fra den danske forsyningssektor eller kommuner og/eller fra virksomheder med eksport af energiteknologiløsninger eller tilsvarende rådgivningsarbejde. Erfaring med at drive og udvikle strategisk samarbejde med offentlige myndigheder vil være en fordel.

Vilkår
Ansættelsen sker ved ambassaden i Haag som ”repræsentationsansat” for en tidsbegrænset periode på 3 år med mulighed forlængelse. Løn og øvrige vilkår efter kvalifikationer og nærmere aftale.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du bliver sikkerhedsgodkendt.

Tjenestested
Den danske ambassade i Haag.

Forventet tiltrædelse
Snarest muligt og ikke senere end den 1. april 2019.

Ansøgning
Ansøgningsfristen er fredag den 15. februar 2019 kl. 12.00. Samtaler forventes afholdt i uge 8.
Stillingen søges ved fremsendelse af en mail til haaamb@um.dk mærket ”Energikoordinator”. Vi ser frem til en målrettet ansøgning bilagt et CV med oplysninger om uddannelse, tidligere arbejde, kvalifikationer, sprogkundskaber, m.v..

Vi ønsker at fremme ligestilling og mangfoldighed. Derfor opfordres alle kvalificerede og interesserede uanset alder, køn, religion og etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Kontakt
Du kan læse om The Trade Council på www.thetradecouncil.dk og om ambassaden i Haag på www.nederlandene.um.dk. Har du brug for yderligere oplysninger vedr. stillingen er du velkommen til at kontakte ambassadør Jens-Otto Horslund tlf. +31 70 302 5959 eller mail jehors@um.dk, eller handelschef Heide Ehlert-Jürgensen tlf. +31 70 302 5964 eller mail heiehl@um.dk

Om Udenrigsministeriet/The Trade Council
Udenrigsministeriets mission er at arbejde for Danmarks interesser og værdier i forhold til omverdenen på en måde, der fremmer danskernes frihed, tryghed og velstand samt en mere fredelig og retfærdig verden med udvikling og økonomisk vækst for alle. I Udenrigsministeriets vision indgår, at vi skal være bredt respekteret som en kompetent, effektiv, udadvendt og serviceorienteret virksomhed, og at vi skal være en attraktiv og idéskabende arbejdsplads, der sikrer stor medarbejdertilfredshed og målrettet kompetenceudvikling. Vi har som fælles værdier, at vi som enkeltpersoner og organisation arbejder på grundlag af musikalitet, åbenhed, professionalisme, handlekraft og arbejdsglæde. www.um.dk.

The Trade Council (TC), der er en integreret del af Udenrigsministeriet, åbner dørene for dansk erhvervsliv til markeder verden over. Som medarbejder i TC har du en international hverdag i krydsfeltet mellem erhvervsliv og diplomati. Derved skaber du merværdi for Danmark og baner vejen for international vækst i dansk erhvervsliv. TC har bl.a. over 250 eksportrådgivere, der er arbejder på Danmarks ambassader, generalkonsulater, handelskontorer i over 70 lande, hertil 5 innovationscentre.

Om Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
Ministeriet har en hovedopgave i at implementere de politisk fastsatte målsætninger på energi-, forsynings- og klimaområdet. I Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet forsyner vi det danske samfund med energi, værdi og viden. Vi arbejder nationalt og internationalt for effektive og stabile løsninger inden for energi-, forsynings- og klimaområdet. Vores arbejdsfelt spænder bredt og dækker bl.a. energi og råstoffer, vand og affald, tele- og bredbåndsforbindelser, digitale kortlægninger af Danmark, viden om meteorologi og klimaforhold samt geologiske undersøgelser af den danske og grønlandske undergrund. Læs mere om ministeriet på efkm.dk.

Om Energy Governance Partnership
EGP opbygger myndighedssamarbejde mellem EFKM/Energistyrelsen (ENS) og udenlandske energimyndigheder for at formidle danske erfaringer med energipolitiske rammebetingelser og regulering til relevante myndigheder på centrale eksportmarkeder for dansk energiteknologi. Målet med at inspirere andre myndigheder med danske erfaringer og faglig ekspertise er at udvide, eller fremskynde, energimarkederne i de udvalgte lande for at øge efterspørgslen efter energiløsninger og derigennem åbne op for muligheder for danske virksomheders eksport af energiteknologi. Myndighedssamarbejdet koordineres i tæt samarbejde mellem EFKM/Energistyrelsen og Trade Council (TC).

 

pdf version af opslaget findes her.Kontakt

Danmarks ambassade i Nederlandene

Koninginnegracht 30

2514 AB Den Haag
Telefon: +31 (0) 70 302 5959

E-mail: haaamb@um.dk

Seneste nyt

  Se alle