Spring til indhold

Om os

Danmarks ambassade i Nederlandene har til formål at fremme danske interesser og styrke det i forvejen gode samarbejde mellem Danmark og Nederlandene. Desuden er ambassaden Danmarks repræsentation ved en række internationale organisationer i Haag.

 
Den Haag

Den Haag

Danmarks ambassade kan tilbyde danske statsborgere i Nederlandene og udenlandske statsborgere med fast bopæl i Danmark en række konsulære ydelser og hjælp i tilfælde af alvorlige problemer. Du kan læse mere om, hvad vi kan her.


Nederlandene er Danmarks 6. største eksportmarked. Der er her en række gode muligheder for dansk erhvervsliv, og ambassaden bidrager gerne til at fremme danske interesser på dette område. Læs mere om, hvad Eksportrådet i Nederlandene kan tilbyde her.

Danmark og Nederlandene har stærke politiske bånd. Ambassaden søger at styrke og videreudvikle dette. Ambassaden i Haag er desuden Danmarks repræsentation ved en række af de internationale organisationer i Haag såsom Den Internationale Domstol, Den Internationale Straffedomstol, Mekanismen for Internationale Straffetribunaler og Kemivåbenorganisationen (OPCW).

Kontakt

Danmarks ambassade i Nederlandene

Koninginnegracht 30

2514 AB Den Haag
Telefon: +31 (0) 70 302 5959

E-mail: haaamb@um.dk