Spring til indhold

Nederlandene i tal

Tallene på denne og de underliggende sider er hentet fra Verdensbankens database og er fra 2013. Ved at klikke på "Link til kilde" i skemaet, kan man se Verdensbankens data for tidligere år.

Værdi Enhed Kilde
 
Landareal 41.540 Kvadratkilometer Link til kilde
Befolkningstal 16.804.432 Antal personer Link til kilde
Befolkningsvækst (årlig %) 0,29 Årlig % Link til kilde
Forventet levetid ved fødslen (år) 81,30 År Link til kilde
BNI per indbygger, købekraftsparitet (nuværende international $) 52.950 USD/indbygger Link til kilde
Vækst i BNP (årlig %) -0,13 Årlig % Link til kilde
Samlet offentlig udviklingsbistand (ODA) modtaget (nuværende USD) - USD/år Link til kilde
Offentlig udviklingsbistand (ODA) modtaget per indbygger (nuværende USD) - USD/indbygger Link til kilde
Nutidsværdi af udlandsgæld (nuværende USD) - USD Link til kilde
Dødeligheden for børn under fem år (per 1000) 4,10 Promille (‰) Link til kilde
Indskrevet i grundskolen (% netto) - Procent (%) Link til kilde
Forbedret vandkilde (% af befolkningen med adgang) Procent (%) Link til kilde

Kontakt

Danmarks ambassade i Nederlandene

Koninginnegracht 30

2514 AB Den Haag

Telefon: +31 (0) 70 302 5959

E-mail: haaamb@um.dk