Spring til indhold

Forsikring

I Nederlandene er det lovpligtigt at have en sygesikring. For studerende og ulønnede praktikanter på midlertidige ophold (op til 1 år) dækker EU-sygesikringen i EU og EØS-landene. Fra 1. august 2014 kan det gule sundhedskort ikke længere bruges som rejseforsikring. I stedet kan det blå EU-sygesikringskort benyttes, hvis kortet er udstedt for det planlagte ophold. På borger.dk kan man læse mere om, hvornår og hvordan det blå EU-sygesikringskort dækker samt hvordan kortet kan erhverves.

På hjemmesiden for Patientombuddet findes en skematisk oversigt over centrale ydelser dækket af EU-sygesikringskortet. Man bør desuden tegne en privat rejseforsikring til dækning af for eksempel hjemtransport ved sygdom, da dette ikke dækkes af EU-sygesikringen.

Det blå sygesikringskort dækker ikke studieophold i Nederlandene i længere tid end et år. Da det er lovpligtigt at have en sygesikring i Nederlandene bør man derfor tegne en privat sygeforsikring.

Hvis man som studerende tager et (deltids)arbejde i Nederlandene er det lovpligtigt at tegne en sygeforsikring. Dette gælder også selv om, at man allerede er forsikret på anden vis. Dette gælder ligeledes for studerende, der er over 30 år og som planlægger at blive i Nederlandene i et år eller længere.

Det kan desuden være nyttigt at tegne en ulykkesforsikring. Læs mere om forsikringer i Nederlandene her.

Kontakt

Danmarks ambassade i Nederlandene

Koninginnegracht 30

2514 AB Den Haag
Telefon: +31 (0) 70 302 5959

Fax: +31 (0) 70 302 5950

E-mail: haaamb@um.dk