Spring til indhold

Pas

I Nederlandene kan der kun søges om nationalitetspas på ambassaden i Haag. Se dog nedenfor om pas til børn under 12 år, forlængelse af pas samt provisorisk pas.

Tidsbestilling
Der skal bestilles tid til pasekspedition på ambassadens telefon +31 (070) 302 59 59. Pasekspedition foretages tirsdag, onsdag og torsdag fra 10 – 14:30. Det anbefales at kontakte ambassaden i god tid. Ekspeditionstiden er ca. 3 uger.

Gebyr og betaling
Det nye gebyr for alle typer af pas:

 • Pas til voksne, børn forlængelse af pas samt provisorisk pas er Euro 136,00.
 • Priser for udstedelse af provisoriske pas uden for almindelig kontortid: DKK 2.355,00 / Euro 316,00.
 • På lukkedage: DKK 3.365,00 / Euro 452,00.
 • Betalingsmetoder: VISA, DINERS, American Express

 

Pas til voksne
Ansøgeren skal medbringe:

 • Ansøgningskema i udfyldt stand. (Skema til pasansøgning) Skemaet underskrives på ambassaden.
 • Nuværende pas. Hvis passet er mistet/stjålet medbringes politianmeldelsen.
 • Original fødsels- og dåbsattest/navneattest. Hvis personnummeret ikke fremgår af attesten, skal der medbringes yderligere dokumentation for personnummer f.eks. personnummerbevis, sygesikringsbevis eller kørekort.
 • Legitimation med foto.

Det bemærkes, at ambassaden altid kan anmode om yderligere dokumentation for identitet.

Pas til personer under 18 år
Ved ansøgning om pas til personer under 18 år, uanset alder, skal barnet møde personligt op med begge forældre.
Det er fra 15 juni 2012 også muligt for børn under 12 år (som ikke skal afgive fingeraftryk) at søge om pas på konsulaterne i Groningen og Willemstad, Curacao.
Bemærk, at der skal medbringes 2 pasbilleder samt, at begge forældre skal give samtykke.
Kontakt konsulaterne telefonisk for en aftale.

Ved ansøgning om pas på henholdsvis ambassaden eller konsulaterne medbringes der:

 • Ansøgningsskema i udfyldt stand. (Skema til pasansøgning) Skemaet samt samtykke- erklæringen (side 3) underskrives på ambassaden / konsulatet.Nuværende pas.
 • Hvis passet er mistet/stjålet medbringes politianmeldelsen.
 • Original fødsels- og dåbsattest/navneattest. Hvis personnummeret ikke fremgår af attesten, skal der medbringes yderligere dokumentation for personnummer
 • f.eks. personnummerbevis, sygesikringsbevis.
 • Det bemærkes, at ambassaden altid kan anmode om yderligere dokumentation for identitet.
 • Forældrenes pas.
 • Ved separation / skilsmisse kræves dokumentation for forældremyndighed (f.eks. separations-/skilsmissebevilling eller domudskrift).

 

Ved førstegangsansøgning, bør der desuden medbringes:

 • Original fødselsattest hvoraf begge forældres navne m.v. fremgår.
 • Forældrenes originale vielsesattest, såfremt kun faderen er dansk statsborger.
  Dette gælder dog ikke, hvis barnet er født senere end d. 01.07.2014, hvor ny lov trådte i kraft, som foreskriver at der ikke er krav om ægteskab så længe en af forældrene kan dokumentere at være i besiddelse af det Danske statsborgerskab.

 

Kontakt

Danmarks ambassade i Nederlandene

Koninginnegracht 30

2514 AB Den Haag
Telefon: +31 (0) 70 302 5959

E-mail: haaamb@um.dk