Spring til indhold

Udlandsdanskeres valgret ved folketingsvalg, folkeafstemninger og europa-parlamentsvalg

Nedenstående er et uddrag af Indenrigsministeriets ”Vejledning for udlandsdanskeres valgret ved folketingsvalg, folkeafstemninger og Europa-Parlamentsvalg”. Yderligere information samt ansøgningsskema for optagelse på valglisten kan findes på nedenstående link.

Ansøgning om optagelse på valglisten til folketingsvalg kan downloades.

Yderlige informationer om valg findes her.

 1. Deltagelse i valg kræver normalt bopæl i Danmark
  For at kunne deltage i valg i Danmark skal man være optaget
  på valglisten. Det bliver man uden videre, hvis man
  på valgdagen har dansk indfødsret, er fyldt 18 år og senest
  7.-dagen før valgdagen har fast bopæl i riget, dvs. at
  man bor i Danmark og er tilmeldt et dansk folkeregister.
 2. Udlandsdanskeres mulighed for at deltage i valg
  Hvis man tager ophold i udlandet og i forbindelse hermed
  frameldes folkeregistret, kan man normalt ikke optages
  på valglisten og kan derfor ikke deltage i valg i Danmark.
  Det kan man kun, hvis man hører til en af de persongrupper,
  der anses for at have bevaret fast bopæl i riget i
  valgmæssig henseende uanset udlandsopholdet. Det er
  endvidere en betingelse, at man indgiver ansøgning om
  at komme på valglisten.

Reglerne om valgret uanset udlandsophold er fastsat i
folketingsvalglovens § 2, hvis stk. 1, 2 og 3, lyder således:

Ӥ 2. Personer, der er ansat i den danske stat og beordret
til tjeneste uden for riget, anses for at have fast bopæl i
riget.

Stk. 2. Følgende personer, der midlertidigt har taget ophold
i udlandet, anses ligeledes for at have fast bopæl i
riget:

 • Personer, der er udsendt for at gøre tjeneste i udlandet
  som ansat af en dansk offentlig myndighed eller
  en herværende privat virksomhed eller forening.
 • Personer, der opholder sig i udlandet som ansat i en
  international organisation, hvoraf Danmark er medlem.
 • Personer, der er udsendt for at gøre tjeneste i udlandet
  af en dansk hjælpeorganisation.
 • Personer, der opholder sig i udlandet i uddannelsesøjemed.
 • Personer, der opholder sig i udlandet af helbredsmæssige
  grunde.
 • Personer, der opholder sig i udlandet, og som i henseende
  til tilknytningen til riget ganske må sidestilles
  med de personer, der er nævnt i nr. 1-5.

Stk. 3. Personer, der opholder sig i udlandet, anses ligeledes
for at have fast bopæl i riget, såfremt de agter at
vende tilbage til riget inden for 2 år efter udrejsen.”

Kontakt

Danmarks ambassade i Nederlandene

Koninginnegracht 30

2514 AB Den Haag
Telefon: +31 (0) 70 302 5959

E-mail: haaamb@um.dk