Spring til indhold

Sundhedssektoren

Sundhedssektoren er på grund af stigende udgifter og landets økonomiske situation inde i nogle turbulente år, hvor der indføres yderligere egenbetaling. Derfor stilles der i højere grad krav om gennemsigtighed inden for sektoren, hvilket resulterer i øget konkurrence og dermed større krav til produkters kvalitet og pris. Sygeforsikringsselskaber, hospitaler og andre organisationer inden for sektoren er derfor konstant på udkig efter nye og billigere, men også kvalitativt bedre alternativer til de nuværende løsninger. Produkter, der har succes i Nederlandene er blandt andet teknologiske produkter, ICT-løsninger til behandlings- og plejesektoren samt hjælpemidler til hjemmebrug.

Kontakt

Danmarks ambassade i Nederlandene

Koninginnegracht 30

2514 AB Den Haag
Telefon: +31 (0) 70 302 5959

E-mail: haaamb@um.dk