Spring til indhold

Maskinindustri og underleverandører

Metalindustrien i Nederlandene er også blevet påvirket af finanskrisen. Efter nedgang i byggesektoren og afventende efterspørgsel på maskinleverancer har virksomheder inden for maskinindustri og underleverancer siden 2010 kun oplevet en meget svag stigning i forhold til de foregående år. Nederlandene er afhængige af vækst i nabolandene og oplever derfor et afventende marked med ubenyttet kapacitet, hvorfor sektoren præges af prisnedsættelser og hård konkurrence. Indikationer fra nabolandene anses dog som værende positive, og det forventes at have en afsmittende effekt på Nederlandene de kommende år. Et prismæssigt stærkt eller innovativt produkt er nødvendigt for at kunne etablere sig i Nederlandene. Samtidig er nederlandske virksomheder ikke tilbageholdende for at flytte produktion af enkeltkomponenter til udlandet for derved at forblive konkurrencedygtige på det internationale marked.

Kontakt

Danmarks ambassade i Nederlandene

Koninginnegracht 30

2514 AB Den Haag
Telefon: +31 (0) 70 302 5959

E-mail: haaamb@um.dk