Spring til indhold

Byggeri

Efter nogle år med gode vækstrater er byggesektoren i Nederlandene nu inde i en kriseperiode. Dette skyldes blandt andet finanskrisens indtog, hvilket har medført, at igangværende projekter er længere tid om at blive afsluttet, og mange planlagte projekter er blevet skrinlagt. Usikkerheden på arbejdsmarkedet har medført, at befolkningens interesse for huskøb er dalet, og mange vælger i stedet at foretage mindre renoveringer af bestående huse.

Regeringens beslutning om at fjerne skattemæssige rentefradrag på huslån har yderligere medvirket til fald i huspriserne og et noget mindre antal hustransaktioner. Regeringen indførte i 2009 ordninger om finansiering af bæredygtige investeringer for private, såsom isolering og installering af energibesparende produkter som solfanger og lignende. Ordningen stoppede pr. 1. november 2010 og er blevet erstattet af lokale og regionale finansieringsordninger til bæredygtige investeringer. Inden for byggesektoren er der for danske virksomheder gode muligheder for innovative, bæredygtige og energibesparende produkter, da Nederlandene har fokus på at forbedre deres energieffektivitet. Hertil bør det nævnes, at produkter i forbindelse med såkaldte smart homes stadig bliver mere og mere populære blandt husejere på grund af de stigende energipriser.

Kontakt

Danmarks ambassade i Nederlandene

Koninginnegracht 30

2514 AB Den Haag
Telefon: +31 (0) 70 302 5959

E-mail: haaamb@um.dk